Cuma, Aralık 15, 2006

İyi bir reklam için ne gerekir?/What do you need for a good commercial

Ortak bir yaklaşım mesela?
A common approach for example?

İlk olarak Superbowl FedEx reklamı:
The first one, Superbowl FedEx commercial:

..ve neredeyse en son Nokia reklamı
..and here is the nearly latest Nokia commercial:

Görünüşe göre, formül tutuyor.
Well...Seems like the formula works.

Hiç yorum yok: